მთავარი > დღიური > სავედრებელი ლოცვა ღვთისმშობლის მიმართ

სავედრებელი ლოცვა ღვთისმშობლის მიმართ


  შენ გევედრები ღვთისმშობელო ქალწულო, – შეურყეველსა მაგას ზღუდესა ცხოვრებისა ენისასა, – წინააღმდგომთა ზრახვანი განქარვენ, ერისა შენისა მწუხარებაი სიხარულად გარდაჰსცვალენ და სოფელსა შენსა აღმოუწოდე, ყოველთა ერთობისათვის და მშვიდობისათვის სოფელსა ევედრე შენგან შობილსა ქრისტესა ღმერთსა, რამეთუ შენ ხარ სასო და მეოხი ყოველთა ქრისტიანეთა 

About these ads
Categories: დღიური
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: